سه شنبه ١٣٩٧/٧/٣    EN


آدرس : کرمان – سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه هیات امنا

ایمیل :   Hieatomana@kmu.ac.ir

تلفن  : 31325843-034  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار