سه شنبه ١٣٩٧/٣/١    EN
 مدیر سیستم
  سرپرست جديد دبيرخانه هيات امنا
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در ابلاغ دکتر "علی اکبر حق دوست" آمده است

 در اجرای قانون تشکیل هیات امنا و اهمیت، نقش و جایگاه آن در پیشبرد اهداف دانشگاه های علوم پزشکی و با توجه به تعهد توانمندی و شایستگی که در سرکارعالی سراغ است به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دبیرخانه دائمی هیات امنا دانشگاه تعیین می گردید.

انتظار می رود ضمن ارتباط فعال و تعامل مناسب با حوزه های مرتبط زیر مجموعه همچنین دبیرخانه مرکزی مستقر در وزارت متبوعه نقش موثر در توسعه، بهینه سازی و اجرایی شدن مصوبات و ارزیابی آنها و به سرانجام رساندن تکالیف جلسات مربوطه بر اساس رویکرد و برنامه های ذیل ایفاء نمایید.

1-     جمع آوری اطلاعات، مستندات و پیشنهادات جهت تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب آن در هیات امناء

2-     مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی درپایش شاخص ها و ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش

3-     ساماندهی و مدیریت جلسات، شوراها و کمیته های مختلف در سطح دانشگاه

4-     تهیه و تدوین داشبرد مدیریتی حوزه های مختلف