سه شنبه ١٣٩٧/٣/١    EN
 مدیر سیستم
  چهل و پنجمین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/11/06
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در این نشست گزارش حسابرسی سال 92 دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی و همچنین بندهای مشترک هیأت امنا و بندهای اختصاصی هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارائه شد.

 همچنین نشست هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی، جیرفت ، بم و رفسنجان نیز در کرمان تشکیل  و گزارش حسابرسی این دانشگاهها در سال 92 بررسی شد.