پنجشنبه ١٣٩٧/٥/٢٥    EN
 مدیر سیستم
  سامانه دبیرخانه هیات امنا
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/02/01
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

نظر به تایید سامانه دبیرخانه هیات امنا این دانشگاه توسط وزارت و ابراز تمایل برخی دانشگاههای علوم پزشکی برای استفاده از آن، به منظور آشنایی بیشتر همکاران، سامانه مذکور از روز شنبه مورخ 18/2/95 به مدت یک ماه به صورت تستی در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد. بدیهی است پس از پایان این مدت دانشگاهها در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه خرید سامانه(ارسال شده در نامه شماره 28968 مورخ 16/12/94 )حساب کاربری خود را به حساب کاربری دائمی تبدیل نمایند

نحوه واگذاری نام کاربری و کلمه عبور

به استحضار می رساند نام کاربری و کلمه عبور جهت تست برنامه که در بازه زمانی یکاهه فعال شده است از طریق پیامک به شماره تلفن همراه روسای دبیرخانه های هیات امنا ارسال می گردد.