۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این جلسه برنامه عملیاتی، گزارش عملکرد و پیشنهادات اختصاصی و مشترک دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 همچنین در این نشست از زحمات دکتر محمد مهدی فداکار به عنوان عضو سابق هیات امنای دانشگاه های کرمان، بم و سیرجان تقدیر به عمل آمد.