۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

 
با ابلاغ وزیر بهداشت صورت پذیرفت: 
انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان

 آقایان دکتر فریدون نوحی، دکتر محمد رضا پورابراهیمی، محسن جلال پور، سید حسین مرعشی، دکتر ایرج شریفی، دکتر محمد جواد زاهدی و دکتر عباس افلاطونیان