۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

نشست هیات امنا قطب 8
نشست هیات امنا قطب 8 با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
نشست هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب 8 امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارتخانه برگزار شد.
نشست هیات امنا قطب 8 با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۱۶ تير
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
با ابلاغ وزیر بهداشت صورت پذیرفت: انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان
انتصاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان
۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان