۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ اسفند   
اولین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال جاری برگزار شد.

در این نشست نماینده وزیر بهداشت در هیات های امنا، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی، استاندارکرمان، معاون آموزشی وزارت بهداشت، نماینده سازمان برنامه و بودجه واعضای هیات امنا حضور داشتند.

 

در این نشست گزارش کلیات بودجه تفصیلی سال 1400 دانشگاه قرائت و پیشنهادات مشترک و اختصاصی بحث و بررسی شد.

 

 
IMG_9123
IMG_9123
IMG_9125
IMG_9125
IMG_9129
IMG_9129
IMG_9131
IMG_9131
IMG_9132
IMG_9132
IMG_9133
IMG_9133
IMG_9136
IMG_9136
IMG_9138
IMG_9138
IMG_9139
IMG_9139
IMG_9140
IMG_9140
IMG_9143
IMG_9143
IMG_9151
IMG_9151
IMG_9152
IMG_9152
IMG_9154
IMG_9154
IMG_9155
IMG_9155
IMG_9156
IMG_9156
IMG_9157
IMG_9157
IMG_9158
IMG_9158
IMG_9159
IMG_9159
IMG_9160
IMG_9160
IMG_9161
IMG_9161
IMG_9162
IMG_9162
IMG_9163
IMG_9163
IMG_9165
IMG_9165
IMG_9174
IMG_9174