۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد

جلسه اسفند
نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار گردید.
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ اسفند
نشست هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان 13 اسفندماه برگزار شد.
نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار گردید.
اولین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سا...
اولین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال جاری برگزار شد.
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد
به گزارش وب دا کرمان، در این نشست نماینده وزیر بهداشت در هیات های امنا، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی، استاندارکرمان، معاون آموزشی وزارت بهداشت، نماینده سازمان برنامه و بودجه واعضای هیات امنا حضو...
اولین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال جاری برگزار شد.
جلسه هیات امناي دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان 22 آبان ماه در سالن سلامت برگزا...
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان
این جلسه با حضور دكتر گُلمكاني نماينده وزير و رئيس هيات هاي امنا، شوراها و مجامع وزارت، دكتر پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس، دكتر حقدوست معاون آموزشي وزارت بهداشت و ساير اعضاي حقيقي هيات امنا ...
جلسه هیات امناي دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان 22 آبان ماه در سالن سلامت برگزار شد.
نشست هیات امنا قطب 8
نشست هیات امنا قطب 8 با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
نشست هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب 8 امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارتخانه برگزار شد.
نشست هیات امنا قطب 8 با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
نشست هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان (تیرماه97)
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
۱۳۹۷ شنبه ۱۶ تير
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
برگزاری نشست کمیسیون هیات امنای استان کرمان
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان
۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم و دانشکده سیرجان