۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد   

عنوان دوره

نام و نام خانوادگی

           

 

  دوره اول

سال۱۳۷۱

۱- حاج شیخ حسین هاشمیان

۲- دکتر محمدحسین داعی

۳- دکتر مهدی بازرگان

۴- دکتر فریدون نوحی

۵- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

۶- دکتر ضیاء الدینی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

 

 

دوره دوم

سال۱۳۷۵

۱- سید حسین مرعشی

۲- دکتر محمدحسین داعی

۳- دکتر مهدی بازرگان

۴- دکتر فریدون نوحی

۵- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

۶- دکتر ایرج شریفی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

 

 

دوره سوم

سال۱۳۷۹

۱- دکتر کشاورز

۲- دکتر محمدحسین داعی

۳- دکتر مهدی بازرگان

۴- دکتر فریدون نوحی

۵- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

۶- دکتر ایرج شریفی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

 

 

دوره چهارم

سال۱۳۸۳

۱- دکتر کشاورز

۲- دکتر محمدحسین داعی

۳- دکتر مهدی بازرگان

۴- دکتر فریدون نوحی

۵- دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

۶- دکتر محمدجواد زاهدی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

 

دوره پنجم

سال۱۳۸۷

۱-آقای مهندس محمد رضا باهنر

۲- دکتر محمد حسین داعی پاریزی

۳- دکتر محمد حسن صالحی کرمانی

۴- دکتر فریدون نوحی

۵- دکتر مهدی بازرگان هرندی

۶- دکتر محمد مهدی زاهدی

۷- دکتر عبدالرضا صباحی ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره ششم

سال۱۳۹۲

۱-دکتر محمد حسین داعی

۲- دکتر محمدجواد زاهدی

۳- دکتر محمد مهدی فداکار

۴-دکتر ایرج شریفی

5- دکتر محمدرضا پورابراهیمی

6- دکتر فریدون نوحی بزنجانی

7-دکترعلي اكبر حقدوست ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء

دوره هفتم

سال1397

۱-دکتر فریدون نوحی بزنجانی

۲- دکتر محمدجواد زاهدی

۳- دکتر محمدرضا پورابراهیمی

۴-دکتر ایرج شریفی

5- دکتر عباس افلاطونیان

6- مهندس سیدحسین مرعشی

7-مهندس محسن جلال پور

8- دکترحمیدرضا رشیدی نژاد ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء