۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ فروردين   

۱-دکتر فریدون نوحی بزنجانی

۲- دکتر علی اکبر حقدوست

۳- دکتر محمدرضا پورابراهیمی

۴-دکتر محمدجواد زاهدی

5- دکتر مسعود پریرخ

6-مهندس محسن جلال پور

7- دکترحمیدرضا رشیدی نژاد ریاست دانشگاه و دبیر هیات امناء