۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان   

خانم دکتر سارا امان پور
رئيس دبیرخانه هیات امنا و رئيس دبيرخانه كارگروه سلامت


خانم فائزه صباح 
کارشناس دبیرخانه هیات امنا